Работно време : Понеделник до Петък - 9 до 19
  Контакт : ++359 2 9040900 / 088 2 555 111

Лапароскопия

Лапароскопия

Предимствата на лапароскопията са:

 • безкръвност на операцията
 • по-слаба болка
 • по-бързо възстановяване на пациентите (обикновено се изписват в деня след операцията)
 • по-бързо връщане към работа и ежедневие
 • по-козметични, минимални (x1см.) белези
 • образуване на по-малко сраствания
 • възможността за подробно оглеждане на целия корем по време на операцията
 • възможност за работа под голямо увеличение

Повече от 30 години това е рутинен оперативен метод, широко навлязъл в гинекологията.

Как се извършва лапароскопията?

Лапароскопията се извършва под действието на пълна ендотрахеална анестезия, през коремната стена, посредством въвеждането на работни троакари. Дупчиците са с размер приблизително 5-10 мм. Чрез тях се въвежда оптика (в областта на пъпа) за цялостен оглед на коремната кухина, малкия таз и работните инструменти (в долната част на корема). За нормалното протичане на операцията e необходимо повдигане на коремната стена, като се създава пневмоперитонеум, чрез инсуфлация на С02 в перитонеалната кухина.

Лапароскопията започва с оглед на матката, яйчниците и маточните тръби, което дава възможност да се оцени степента и състоянието на патологичните промени. Лекарят извършващ лапароскопията може да извърши оперативна корекция на всички органи в малкия таз, които се нуждаят от оперативно лечение – матка, маточни тръби, яйчници. По време на операцията екипът следи на монитор своите действия, като операцията може да бъде записана на електронен носител и записът да бъде предоставен на пациентката.

Кога се прилага диагностична лапароскопия?

 • стерилитет, неизяснен с останалите диагностични средства
 • установяване проходимост на маточните тръби (изключително точен метод)
 • диагностициране на сраствания, кисти, ендометриоза, ектопична бременност, лейомиоми, структурни аномалии

Кога се прилага оперативна лапароскопия?

 • заболявания на маточните тръби (тазово-възпалителна болест, ендометриоза, сраствания, извънматочна бременност)
 • заболявания на яйчниците (кисти, поликистоза)
 • заболявания на матката (миоми от външната страна на матката, някои вродени аномалии на матката)
 • отстраняване на матката, корекция на нейното положение

Какъв е минималният болничен престой при лапароскопия?

2 дни

Какви са противопоказанията за лапароскопия?

 • повишен анестезиологичен риск
 • механичен и паралитичен илеус
 • дифузен перитонит
 • хеморагична диатеза

Какво да очаквате след лапароскопията?

След операцията е възможно да има известен дискомфорт, който може да включва:

 • леко гадене в резултат на медикаментите или хирургичната процедура
 • болка във врата и рамото, която се дължи на газа в коремната кухина
 • болка в областите, където инструментите са преминали през коремната стена
 • раздразнено гърло и дрезгав глас, ако  по време на общата анестезия е била използвана обдишваща тръба (пациентката е била интубирана)
 • спазми, подобни на менструалните
 • течение, подобно на менструалното, за около ден-два
 • мускулни болки