Работно време : Понеделник до Петък - 9 до 19
  Контакт : ++359 2 9040900 / 088 2 555 111

Доктор

Доц. Мери Ганчева

Доц. Мери Ганчева

 • Образование и професионален опит на Доц. Мери Ганчева:
  •1988-1989 Ординатор в кардиологично отделение, Районна болница, Ботевград
  •1989-2007 Главен асистент в Кожна клиника, Медицинска Академия, София
  •1994 Специалност Дерматология и венерология
  •2001 Степен „Доктор“ с дисертация „Клинико-лабораторни и дерматологични аспекти на атифосфолипиден синдром“
  •2007 Степен Доцент към Институт по експеримента морфология и патология
  •2013 Ръководител на сектор Дерматология и венерология към ДКЦ Сити Клиник, София
  •Владее английски и руски език
 • Специализации и квалификации на Доц. Мери Ганчева:
  •1996-1997 Специализация по дерматология и имунология в Instituto Dermatopatico Dell Immacolata, Рим, Италия
  •2006 Придобита правоспособност за работа с диагностична рентгенова апаратура, ниво 1 и апаратура за ултразвукова диагностика
  •2007 Специализация по дерматология в Университетска клиника по Дерматология, Mюнхен, Германия
  •135 участия с устни и постерни презентации в български и международни конгреси
  •8 изнесени лекции в чужбина, като поканен лектор на Световни и Европейски конгреси по дерматология и венерология (Буенос Айрес, Вашингтон, Дюселдорф, Ница, Рим, Флоренция)
  •72 публикации в български и международни научни списания
  •6 участия в международни учебници по дерматология и венерология
  •4 участия в български учебници по дерматология и венерология
  •2 участия с глави в 2 монографии в чужбина – Nova publishers, New York и World Health Academy Publication House, Zurich, Ch
 • Доц. Мери Ганчева членува в следните научни дружества:
  •Член на Борда на Европейската асоциация по кожен лупус еритематозус
  •Член на Европейската академия по дерматология и венерология
  •Член на Научния съвет на Института по експериментална морфология, патология и антропология с Музей – БАН, София
  •Член на Федерацията по експериментална морфология
  •Член на УС на Българско дерматологично дружество
  •Член на Българско анатомично дружество
  •Член на редакционната колегия и секретар на научното списание Acta Morphologica et Antropologica
  •Главен редактор на специализирано издание за лекари „Алергология и дерматология“, Изд. „Medicart Nova“
  •Научен консултант на научното списание Medical Digest
  •Член на редакционния екип на научното списание MedicArt
  •Рецензент на научно списание Dermatologic Therapy, Edited by Michael D. Tharp