Работно време : Понеделник до Петък - 9 до 19
  Контакт : ++359 2 9040900 / 088 2 555 111

Доктор

Д-р Силвия Пашкунова

От 2004г до сега Д-р Силвия Пашкунова работи във ВМА – София, бул. „Георги Софийски”-3 като главен асистент, Клиника Ендокринология.

Д-р Силвия Пашкунова има придобита квалификация :

  • 2007г – придобиване на сертификат за високоспециализирана дейност за изследване на костна плътност
  • 2010г – специалност по вътрешни болести – номер диплома 015639/07.07.2010г
  • 2012г – научна степен доктор диплома номер 31/18.01.2013г
  • 2013г – специалност по Ендокринология – диплома номер 013928/10.07.2013
  • 2014г – магистър по публична администрация и здравен мениджмънт диплома номер – 019305/19.03.2014

В момента Д-р Силвия Пашкунова в процес на придобиване класификация :

  • 2013г – започната специализация за придобиване на високоспециализирана дейност за УЗД на шийна област и биопсия на щитовидна и паращитовидни жлези