Работно време : Понеделник до Петък - 9 до 19
  Контакт : ++359 2 9040900 / 088 2 555 111

Доктор

Д-р Валери Марияновски

Д-р Валери  Марияновски е специалист уролог, като има голям професионален опит :

 • Висше образование – медицина 04.10.1990г Диплома 009245
 • Специалност по урология- 01.01.1996г Диплома 001449
 • Защитена дисертация и придобита научна и образователна степен „доктор”- диплома 34992/11.02.2011г
 • Завършено образование по здравен мениджмънт- февруари 2011г – диплома 029038 от 07.12.2011г
 • Доцент по урология – 25.01.2012г – свидетелство за академична длъжност от научен съвет на УМБАЛСМ“ Н.И.Пирогов“

Следдипломни специализации :

 • Университет Мюнстер 01.02.2002г – Онкоурология
 • Университет Берн 01.05.2003г – Оперативна урология
 • Университет Тюбинген 01.09.2004г – Оперативна урология
 • Massachusetts General Hospital- 19.11.2011-20.12.2011г – Лапароскопска Урология

Заемани длъжности :

 • Ординатор по урология , УМБЛСМ „Н.И.Пирогов”01.01.1990г – 01.05.1997г
 • Научен сътрудник , УМБАЛСМ „ Н.И.Пирогов” 01.05.1997г – 01.01.2002г
 • Началник отделение, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов „ 01.01.2002г до момента
 • От 2000г до момента – консултант уролог към СБАЛОЗ (Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания) – София

Опит в клинични проучвания :

 • Урология, БПХ – Главен изследовател – 2004-2008г
 • Урология, Свръхактивен пикочен мехур, главен изследовател – 2009-2010г
 • Урология, Уринарна стрес инконтиненция, главен изследовател – 2011г.-2015г
 • Урология, комплицирани уринарни инфекции, главен изследовател – 2012-2015 г
 • Урология, комплицирани уринарни инфекции и пиелонефрит, главен изследовател – 2014-2016г