Работно време : Понеделник до Петък - 9 до 19
  Контакт : ++359 2 9040900 / 088 2 555 111

SounScape ИЕ6 – електро кардиограф

За извършване на 12 канално ЕКГ изследване в помощ на кардиолога и специалиста по вътрешни болести.